Dawny obiekt zakładów zbożowych istniał do 2009 roku i mieścił się przy ul. Obozowej 32-34 w Kaliszu. Skierowany wejściem do ulicy Wrocławskiej a tyłem do przejazdu kolejowego wzdłuż torów straszył przez ostatnie kilka lat swoją ruiną. Dawał schronienie ludziom bezdomnym a okoliczni złomiarze szukali tu szczęścia niekoniecznie je znajdując tracąc przy tym życie. Fotografie pochodzą z lat 2008-2009.