Wnętrze byłego Gmachu Rzemieślników i restauracji Adria przy ul. Piekarskiej nr 11.