Dawna kaliska cegielnia w Piwonicach przy ul. Księżnej Jolanty (na wysokości wiaduktu kolejowego)  na stan obecny jest zrujnowana. Była to jedyna cegielnia w Kaliszu z własną bocznicą kolejowa. Należała niegdyś do rodziny kaliskich Żydów – Findlerów (budynek cegielni wpisany jest do rejestru zabytków). By ją odratować planowano niegdyś stworzenie tu Instytutu Historii i Przedsiębiorczości Narodu Żydowskiego. Miał być prezentowany w nim przedwojenny przemysł oraz jego wkład rodzin żydowskich. Obok tego pomysłu pojawił się równolegle pomysł założenia Instytutu Nowoczesnej Technologii. Oby dwa pomysły nie zostały zrealizowane a budynek woła o pomoc.