Przebieg budowy fontanny przy Placu Jana Pawła II.

Fotografie pochodzą z dnia: 17.05.2017 oraz 26.08.2017. Fotografie nocne z kilku wizyt we wrześniu 2017.

Foto: Krzysztof Galant