Kaliska cerkiew znajduje się w Parku Miejskim przy ul. Niecałej. Tuż za fontanną „Noce i Dnie” przy placu Kilińskiego.