Porównania czasu przeszłego z czasem teraźniejszym. Zauważ różnice: