Cmentarz Żołnierski – założony został w 2 poł. XIX w. dla biedniejszej ludności wyznania prawosławnego i żołnierzy zmarłych podczas służby w garnizonie rosyjskim. Znajduje się przy ul. Żołnierskiej na osiedlu Kalisza – Majków.