Obszar jaki zacząłem badać znajduje się poza Kaliszem we wsi – Kościelna Wieś. Tak wiem, że wykroczyłem poza normy przeglądu kaliskich ulic, ale biorąc pod uwagę też to, że teren ten leży tak blisko a w przyszłości mógłby zostać włączony do granic administracyjnych miasta Kalisza – uważam, że warto go ukazać już dzisiaj i bardziej się mu przyjrzeć. Teren ten jest niezbyt znany mieszkańcom Kalisza a to właśnie tu niegdyś (od 1934 roku) funkcjonowała strzelnica wojskowa i do dziś zachowało się kilka stanowisk, które przypominają bardziej gruzowisko. Znajdziemy tu również nasypy – okopy przechwytujące kule, gdzieniegdzie studzienki. Kto wie co jeszcze może się kryć w tym lesie? W sezonie letnim radzę uważać na roje komarów, które chcą zjeść człowieka żywcem. Dorzucam kilka ujęć lotniczych z drona. Tak czy inaczej ten las muszę jeszcze kilka razy przeczesać. 😉

fotografie z 2016 i 2017 roku